Miracle Star предлага онлайн специализация по Machine Learning. Специализацията е съставена от 4 курса

Всички курсове от специализацията ще се провеждат онлайн. Всеки курс е на различна цена, която може да видите в страницата на курса (курсовете по Обработка на изображения и Обработка на текст все още нямат страници, тъй като са в процес на изграждане, но скоро и те ще се появят). Не е задължително за ученик да взема всички курсове в специализацията, може да се запише и да вземе само един или няколко от тях. В случай, че вземе всички курсове, ученикът ще има портофолио от поне 8 проекта, всъщност повече, защото и много от домашните след лекциите са мини проекти. Това порфолио ученикът може да ползва при намиране на работа. За момента завършилите ученици не получават сертификати, но получават знания и портфолио, които да ползват. Специализацията е насочена към придобиване на умения, които един Machine Learning Engineer използва ежедневно.

Лекторът на всички курсове е Стефан Лазов (може да има гост лектори за определени лекции от по-трудните курсове в специализацията). Стефан има 7-годишен опит в софтуерното инженерство, като последните 5 години той се занимава професионално с изкуствен интелект. Той е работил върху множество проекти свързани, както с обработка на изображения, така и с обработка на текст. Стефан има Бакалавърска степен по Математика и Компютърни Науки от Американския Университет в България (завършена с отличие) и Магистърска степен по Компютърни Науки от Университета в Кеймбридж във Великобритания (завършена с отличие).

Основният програмен език, който ще се използва за всички курсове в специализацията е Python. Свързано с Deep Learning ще използваме PyTorch. Освен това учениците ще придобият познание върху основни библиотеки като Scikit-Learn, CV2, NLTK, Spacy и други.

Няма оценки или сертификати за нито един от курсовете в специализацията. Всеки ученик ще получава детайлна индивидуална обратна връзка относно всички домашни работи и проекти. Всеки ученик ще проведе и няколко индивидуални разговора с лектора по време на всеки един от курсовете. Целта на тези разговори ще бъде коментар относно силни и слаби страни на ученика и допълнителни материали, с които ученикът да работи, за да подобри разбирането си.

В момента, в който четете тази статия записването за два от курсовете е отворено (Въведение в Machine Learning, Съвременни невронни мрежи и някои приложения)

Често задавани въпроси

  • Ще получа ли запис на лекциите? – Да, всеки ученик ще получи запис на всяка една от лекциите
  • Мога ли да комуникирам с другите ученици? – Да, ще има Slack канал, в който всички ученици и лекторът ще комуникират
  • Колко често мога да комуникирам с лектора? – Когато имате въпрос, проблем или каквото и да било свързано с курса или вашето развитие. Всеки е добре дошъл да задава въпроси, простиращи се над покрития материал в курса
  • Има ли учебник? – Не, всеки студент ще получава документ съдържащ бележки към всяка лекция (документът ще бъде получаван след предната леция). Този документ ще съдържа референции към статии и книги, които ученикът може да ползва като материал за учене
  • Как ще се състоят лекциите? – Лекциите ще се състоят онлайн чрез Zoom
  • Мога ли да пропускам лекции? – Присъствието или пропускането на лекция е по лична преценка и нужда на ученика
  • Ще получа ли запис, ако пропусна лекция? – Да, също ще можете да питате всякакви въпроси, които имате към лекцията
  • Ще получа ли сертификат? – Не, но проектите в курса ще бъдат едно добро порфолио за вас при търсене на работа
  • Ще получа ли оферта за работа след като завърша? – Miracle Star преговаря с различни фирми търсещи Machine Learning Engineers. За момента не можем да гарантираме започване на работа или получаване на покана на интервю за работа, но пообна възможност може да се появи за най-сериозните ученици

Не се притеснявайте да изпращате всякакви въпроси (отговорени и неотговорени тук) на stefan.lazov@miraclestar.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *